E.N GOLV AB

Slipning & läggning av trägolv mm.
Plastmattor, heltäckn. samt tätskikt i badrum.
 
Eddie Noborg
Breåsvägen 17
311 93 Långås

Tel.nr. 070-6417579
e.ngolv@hotmail.com